Loading...
www.huizers.nl
huizer bijnamen in kaart
geslachten

bijnamen en anekdotes

Dit gebruik is door de exorbitante groei van Huizen van ca. 14.000 inwoners in 1950 tot 41.000 in 2021 ten dele verdwenen. In Nederland is alleen in kleine dorpsgemeenschappen worden de nadere aanduidingen nog wel gebezigd. Met name door anekdotes, historie, fantasieën en persoonskenmerken leidden tot de nadere aanduidingen.

De heer Willem Hekker heeft als eerste en toe nu toe enige de stap gezet om de bestaande andere aanduidingen en bijbehorende informatie en anekdotes te bundelen en voor zijn rekening en risico een boek met Huizer bijnamen uit te brengen. Hij gaf er echter de voorkeur aan om zijn werk als eerste en enige boekwerk te laten bestaan. Echter gezien de huidige geautomatiseerde mogelijkheden is het idee ontstaan om een Wikipedia achtige website te ontwikkelingen waar ruimte geboden wordt om het statische van drukwerk om te buigen naar een dynamische omgeving met aanvullingen en verbeteringen.

Mijn oprechte excuses aan de mensen die hun anekdote of bijnaam liever niet opgenomen zien. Het niet-vermelden zou enerzijds juist de nadruk leggen op hun naam en bijnaam en activeert de vraag waarom de naam, anekdote en bijnaam niet vermeld is en zou anderzijds de geschiedenis geweld aan doen. Veel mensen ken of kende ik persoonlijk. Zij waren en zijn er zeker niet minder om! Sterker nog: de geuzennaam werd in ere uitgesproken en gevoeld!

 • voor huizers.nl is een bankrekening geopend bij de SNS bank onder nummer NL09 SNSB 8833 7483 83 met BIC code SNSB NL2A
 • na het opmaken van een jaarlijkse resultatenrekening en eindbalans is deze informatie op aanvraag inzichtelijk
 • in geval van discontinuïteit van het beheer van de website of van deze activiteit is de overdracht naar een ander cultureel historisch orgaan of de Gemeente Huizen zeker een optie die bekeken gaat worden
   

BELEID

AVG Europese privacywetgeving

Blog-post Thumbnail

website verantwoording

Ook moet u kunnen laten zien dat u de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te ...

 
Verder lezen
Blog-post Thumbnail

privacybeleid (avg)

Huizers.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere ...

 
Verder lezen
Blog-post Thumbnail

cookies

In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een ...

 
Verder lezen

">

huizers.nl

is tot stand gekomen met medewerking van

Willem Hekker

Karel Koopman

Ellen Boor

Co Schaap

Ellen van Velzen

Dirk Rebel

Henk Molenaar

Femmetje van Jan ‘’Do” Jongerden

 • Word vriend van
  Vrienden van HUIZERS.NL

  Jouw steun hebben we hard nodig!
 • Ben je nog geen lid van Vrienden van Huizers.nl?
  Dan kun je ons steunen door € 20,00 over te maken.

  (Je mag natuurlijk ook meer overmaken)
 • op Bankrekening: NL09 SNSB 8833 7483 83
  t.n.v. Vrienden van Huizers.nl

  o.v.v. Donatie of Sponsor (maand + jaar)

Contact ons

kantoor

Regentesse 1
1273 JZ
Huizen (NH)

contact

E : info@huizers.nl
T : 06 5314 7240
Karel Koopman
 

Bijnamen en anekdotes
Telnr: 06 5314 7240
Email: info@huizers.nl

Video blog
Foto gallery

Mededeling

Deze website geeft en is een registratie van de feitelijkheid, het is geschiedschrijven. Daarbij wordt niet ontkomen dat enige lezers het niet fijn kunnen vinden om hun bijnaam of achternaam gepubliceerd te zien. Dat geldt voor alle mensen en hun familie die in de geschiedenis beschreven zijn. De namen Balthasar Gerards, Oswald zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en het niet vermelden zou de geschiedenis onjuist weergeven. Desondanks wordt op voorhand de verontschuldigingen aangeboden aan de lezer.

cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u te helpen een superieure en relevantere browse-ervaring op de website te hebben.
Privacybeleid.